dəmir yolu daşımaları - container train copy 0 - Dəmir yolu ilə daşımalar

Hər növ ağır çəkili yüklərin vaqonlarda yaxudda konteynerlərin platforma üzərində daha münasib qiymətlər ilə daşınması. Yük qatarları öz yükgötürmə qabiliyyətləri sayəsində xeyli həcmdə yükləri daşımaq gücündədirlər, istənilən məsafələri tez qət edirlər və malı bütöv və salamat çatdırmağa imkan verirlər. Mütəxəssislərimiz sifarişçinin fərdi tələbatlarını təhlil edirlər, daşınan yükün səciyyəvi xüsusiyyətlərini nəzərə alırlar, Avropa, MDB, Baltikyanı, Balkan və Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə ən münasib çatdırılma marşrutunu tərtib edirlər.

Dəmir yolu ilə Azərbaycan, MDB, Şərqi Avropa və Çin arasında yüklərin import, eksport və tranzit daşınmaları üçün nəqliyyat-ekspedisiya xidmətlərimizdən yararlana bilərsiniz.