beynəlxalq hava daşımaları - boletin31 32 Page 05 Image 0002 - Beynəlxalq hava daşımaları

Bizim beynəlxalq hava daşıma təcrübəmiz, sadəcə daşınma ilə bitmir. Biz diqər işləri əlavə olaraq – gömrük rəsmiləşdirilməsi, qablaşdırma və sığortanı da həyata keçirə bilərik